PH[1]

Jernbaneseminar med perspektiver

5. februar 2020 arrangerte tankesmien Offensiva Värmland/Karlstad et jernbaneseminar i Karlstad. Stein Erik Lauvås fra Nordisk Råd, presenterte rådets ideer om transportutviklingen i Norden og understreket at grensekomiteer, næringslivet og andre er viktige leverandører av innspill til Nordisk Råd. Han nevnte behovet for å synkronisere nordiske transportstrategier, og at et nordisk ministerråd for tansport er nødvendig,  henhold til Nordisk Råd. Pär Helgesson fra SJ forklarte skilnaden på korte og litt lengre reisetider, og hvordan markedet responderer. For eksempel at en reisetid på 2 timer Oslo-Stockholm vil ta 90% av markedet. En reisetid på 3 timer vil ta en langt mindre andel og dermed redusere prosjektets lønnsomhet. .

IMG_3222_400x300

Grensekomiteene vil ha mer Nordisk transportsamarbeid

Under en konferanse i København 28-29 januar gikk de 12 grensekomiteer i Norden sammen om et sterkere Nordisk transportsamarbeid. En liste med 35 prio...
Slide2[1]

Ny rapport om klima, transport, økonomi og tilvekst

Grensekomiteen har fått utarbeidet en rapport om sammenhengen mellom klima, transport, økonomi og tilvekst. Rapporten er utarbeidet av Per Corshammar ...
Stein E

Fokus på nordisk samarbeid om transport

"God infrastruktur for gods- og persontransport er et hett tema i hele Norden, men det er få lys i tunnelen for det nordiske jernbanesystemet som gjen...
IMG_1835

Ny strategi for Skandinavia !

Per Jonsson er valgt til ny leder og en strategi i 5 punkter blir grunnlaget for utvikling av det sentrale grenseområdet i Skandinavia, med fokus på m...

PARTNERE