Nordiske forbindelser

NORDREGIO MAP Rail

Tentacle prosjektet utreder Nordiske transportstrukturer

EU prosjektet TENTacle studerer sammenhengen mellom EU´s transportstrategier og regioners utvikling i Nord-Europa. Østersjøprogrammet finansierer prosjektet som ledes av Region Blekinge. Et av pilotprosjektene er Central Scandinavian Borderland som ser på grenseområdets utviklingsmuligheter med nye transport-tilknytninger til Europa og verden forøvrig. Vei- og jernbaneforbindelser mellom hovedstedene står sentralt. Det er opprettet en Nordisk transportgruppe som jobber opp mot Nordisk Råd. I denne gruppen inngår 10 nordiske grensekomiteer. TENTacle prosjektet har facilitert etableringen av gruppen som har hatt 2 møter så langt. Gruppens arbeid har også blitt presentert for Nordisk Råd 3. april 2017.

PARTNERE