Den nye Silkeveien

DSC_0030

8. januar 2018 ble det avholdt et seminar i Askim rådhus med rundt 40 deltakere, i regi av EU prosjektet TENTACLE. Temaet var "Bridging Scandinavia with China through the New Silk Road". På seminaret møtte lokale ordførere, andre politikere og planleggere, eksperter fra Norden og dessuten en delegasjon fra Kina. De representerte ulike kinesiske firmaer og organisajoner. Huang Xin ledet den kinesiske delegasjonen. Han er vice president i China Association for Promoting International Economic & Technical Cooperation og med i China Overseas Investment Union. 

Jørg Westermann fra Norsk Bane og Per Corshammar fra Tüv Süd presenterte faglig bakgrunn for hvordan man kan koble et nytt jernbanenett i Norden til den nye Silkeveien, og investeringsprogrammet for "One Belt One Road".

Norsk Bane Askim20180108.pdf

P.C.-Bridging Scandinavia to China.pdf

Faglige eksperter fra Årjängs kommun og Askim kommune presenterte sine kommuner og tanker om hvordan en ny jernbane kan gi nye muligheter.

Julian Grunfelder fra Nordregio, det nordiske forskningsseneteret i Stockholm, presenterte tanker rundt en case studie for konskevenser av en ny bane Oslo-Stockholm, og Tom Granquist som blant annet er tilknyttet Østlandssamarbeidet og EU prosjektet Scandria 2 Act belyste mulighetene og behovet for alternative finaiseringsmodeller. Fra TENTACLE prosjektet ble det gitt presentasjoner fra Leif Lendrup i Transnorden Sverige og Alf S. Johansen i Grensekomiteen Värmland-Østfold. Prosjektleder Wiktor Szydarowski fra Region Blekinge oppsummerte seminaret. Andre medvirkende var Møteleder Bjørn Opjordsmoen, ordfører i Askim Thor Hals. Ivar Vägen fra Tenk Grønn Bane 2025 holdt også et kort innlegg hvor han fremhevet viktigheten av en ny hurtig flerbruksbane Oslo-Stockholm.

Den kinesiske delegasjonen var invitert for å sondere muligheten for et samarbeid. Huan Xin understreket at de ønsker å skape en win-win situasjon hvor aktører fra Kina og Scandinavia kan samarbeide for å bygge en moderne jernbane i Norden som gir nytte både for Norden og Asia. Han ville ta med seg informasjon tilbake til Kina og vurdere et eventuelt samarbeid. Han understreket også ønsket om å styrke vennskapelige forbindelser mellom Kina og Norden.

DSC_0042[1].JPG

DSC_0028[1].JPG

Smaalenenes Avis - La frem storslått plan om lyntog gjennom Indre Østfold – kinesere kan bla opp.pdf

Bridging Scandinavia with China through the new Silkroad development.pdf

Årjängs kommun Presentation Järnväg 8.1.2018.pdf

Presentasjon av Askim.pdf

J.G.-Triborder presentation - Askim.pdf

TEG-Financing cross border rail infrastructure-Askim meeting January 2018 [Reparert].pdf

AJ - Tentacle , Nordic.pdf

Wiktor S. 20180108 TENTacle presentation Scandinavia-Silk Road seminar, Askim, NO.pdf

Transnorden--Bridging Scandinavia with China .pdf

 

PARTNERE