Moderne jernbaner i Norden

Bullet-Train-India-Japan-G1

I samarbeid med EU´s Tentacle prosjekt og Nordregio arrangeres det seminar i Oslo 1. oktober. Temaet er  "Nordiske høyhastighetsbaner, regional vekst og urban utvikling av små og mellomstore byer innenfor det Nordiske Triangel". Fokus på seminarets første del er utbygging og finansiering. Del 2 som ledes av Nordregios forskerteam tar opp regionale og urbane konsekvenser i Värmland og Østfold av en ny høyhastighetsbane gjennom de to grense-regionene.

PARTNERE