null

Unionsleden innviet 1. juli

Unionsleden ble innviet ved en seremoni ved Riksgrensen 1. juli. Politiske og administrative representanter fra de berørte kommuner var tilstede. Det samme var Trafikverket og andre aktører. Nedenfor presenteres bilder og link til video fra arrangementet.

GK

Informerte norske politikere

Grensekomiteen Värmland-Østfold har nylig informert både Samferdselsdepartementet og representanter for Østfoldbenken på Stortinget, om de muligheter ...
southwest-china-high-speed-rail-network_11_ss_l_150709125914

Ny sporplan Ski-Halden

Næringsforeninger i Indre Østfold og Follo har jobbet med en rapport for å utvikle en realistisk høyhastighets jernbanetrase mellom Ski og Halden. Gøt...
IMG_6019

Unionsrittet kommer !

Morsa Sykkelklubb har i samarbeid med Grensekomiteen, utviklet et initiativ for et 2 dagers sykkelritt over riksgrensen, 350 km. Starten går ved Konve...
Flukt

Veien til Frihet

Forstudien “Veien til Frihet” foreslår at det etableres et hovedprosjekt for formidling av kunnskap om flyktninger og fluktrutene 1940-1945 over den N...

PARTNERE