Fehmarn Belt

Et sterkere Norden

Grensekomiteen Värmland-Østfold inviterer til seminar 13. oktober i Oslo, på Clarion Hotel The Hub. Tema er: Et sterkt Norden-Sterke regioner. På seminaret belyses dagens utfordringer på flere områder. Transport og planlegging over grensen står sentralt. Den nye utredningen om jernbane Oslo-Gøteborg vil bli presentert av Jernbanedirektoratet, og synspunkter på denne saken vil bli presentert og diskutert. Mot et bakteppe av dagens Europa diskuteres Nordens utvikling.
null

Unionsleden innviet 1. juli

Unionsleden ble innviet ved en seremoni ved Riksgrensen 1. juli. Politiske og administrative representanter fra de berørte kommuner var tilstede. Det ...
GK

Informerte norske politikere

Grensekomiteen Värmland-Østfold har nylig informert både Samferdselsdepartementet og representanter for Østfoldbenken på Stortinget, om de muligheter ...
southwest-china-high-speed-rail-network_11_ss_l_150709125914

Ny sporplan Ski-Halden

Næringsforeninger i Indre Østfold og Follo har jobbet med en rapport for å utvikle en realistisk høyhastighets jernbanetrase mellom Ski og Halden. Gøt...
IMG_6019

Unionsrittet kommer !

Morsa Sykkelklubb har i samarbeid med Grensekomiteen, utviklet et initiativ for et 2 dagers sykkelritt over riksgrensen, 350 km. Starten går ved Konve...

PARTNERE