Styret 2023

Årsmøtet 2023

Grensekomiteens årsmøte ble avholdt på Clarion Hotel The Hub 12. oktober, med påfølgende seminar 13. oktober. Der deltok det rundt 30 personer fra statlige og regionale myndigheter, kommuner og andre. Jernbanedirektoratets nye utredning Oslo-Gøteborg ble presentert. 

Fehmarn Belt

Et sterkere Norden

Grensekomiteen Värmland-Østfold inviterer til seminar 13. oktober i Oslo, på Clarion Hotel The Hub. Tema er: Et sterkt Norden-Sterke regioner. På semi...
null

Unionsleden innviet 1. juli

Unionsleden ble innviet ved en seremoni ved Riksgrensen 1. juli. Politiske og administrative representanter fra de berørte kommuner var tilstede. Det ...
GK

Informerte norske politikere

Grensekomiteen Värmland-Østfold har nylig informert både Samferdselsdepartementet og representanter for Østfoldbenken på Stortinget, om de muligheter ...
southwest-china-high-speed-rail-network_11_ss_l_150709125914

Ny sporplan Ski-Halden

Næringsforeninger i Indre Østfold og Follo har jobbet med en rapport for å utvikle en realistisk høyhastighets jernbanetrase mellom Ski og Halden. Gøt...

PARTNERE