GK

Informerte norske politikere

Grensekomiteen Värmland-Østfold har nylig informert både Samferdselsdepartementet og representanter for Østfoldbenken på Stortinget, om de muligheter som ligger i å etablere moderne jernbaneforbindelser mellom Norge og Sverige og videre ut i Europa. Dialogen var relatert til pågående statlige studier om forbedring av jernbaneforbindelser mellom Oslo og Gøteborg og Oslo-Stockholm.

southwest-china-high-speed-rail-network_11_ss_l_150709125914

Ny sporplan Ski-Halden

Næringsforeninger i Indre Østfold og Follo har jobbet med en rapport for å utvikle en realistisk høyhastighets jernbanetrase mellom Ski og Halden. Gøt...
IMG_6019

Unionsrittet kommer !

Morsa Sykkelklubb har i samarbeid med Grensekomiteen, utviklet et initiativ for et 2 dagers sykkelritt over riksgrensen, 350 km. Starten går ved Konve...
Flukt

Veien til Frihet

Forstudien “Veien til Frihet” foreslår at det etableres et hovedprosjekt for formidling av kunnskap om flyktninger og fluktrutene 1940-1945 over den N...
-KHH_295x295[1]

Årsmøtet 2022

Ny leder av Grensekomiteen er Kathrine Hestø Hansen. Hun er varaordfører i Indre Østfold kommune. Avtroppende leder Per Jonsson fortsetter som nestled...

PARTNERE