Nettverk hovedakser

Scandinavian Borderland - ny rapport

Pilotprosjektet Central Scandinavian Borderland er et av fem pilotprosjekter innenfor EU prosjektet TENTacle. Det tar for seg utviklingsmuligheter for...
Lysbilde15_500x375

Norden i høy hastighet

Det ble en kraftfull samling 1. oktober da rundt 50 involverte samlet seg på Kulturhuset i Oslo rundt temaet "Nordiske høyhastighetsbaner". Eksperter ...
IMG_5743

Prosperity and growth - Karlstad Region

Transnorden Sweden has delivered two reports about strategic development challenges for Karlstad city and the surrounding region which consits of the ...
Barteld-Redaktion_DB148320-1230x555

Oslo-Stockholm - tog er smartere enn fly !

Tenketanken TGB2025 har laget video om Oslo-Stockholm, med jernbane som kan kjøre strekningen på 500 km på rundt 2 timer noen-stop. Banen vil ifølge t...
Slide5

Video om jernbane over Oslofjorden

Oslofjordregionen er en av Nordens sterkeste økonomiske regioner.  Norges "Øresund" er en naturlig barriere som i dag umuliggjør jernbanetrafikk. Ferg...
Slide2

Tüv-Süd med 2 rapporter om HSR

Tüv-Süd har levert en ny rapport om høyhastighets jernbaner til EU prosjektet TENTacle. Den svenske jernbaneksperten Per Corshammar har utarbeidet rap...