TEN-T CONSULTATION

The Vämland-Østfold Border Council has submitted opinions about the TEN-T and how it works. The open consulation will be concluded 9th November 2017. ...
AGV

Hvorfor er lyntog viktig for Norden ?

Grensekomiteen Värmland-Østfold er en av flere aktører som arbeider for å etablere en sterkere akse mellom hovedstedene og de største byene i Norden. ...

PARTNERE