IMG_1835

Ny strategi for Skandinavia !

Per Jonsson er valgt til ny leder og en strategi i 5 punkter blir grunnlaget for utvikling av det sentrale grenseområdet i Skandinavia, med fokus på m...
Slide5

Video om jernbane over Oslofjorden

Oslofjordregionen er en av Nordens sterkeste økonomiske regioner.  Norges "Øresund" er en naturlig barriere som i dag umuliggjør jernbanetrafikk. Ferg...

TEN-T CONSULTATION

The Vämland-Østfold Border Council has submitted opinions about the TEN-T and how it works. The open consulation will be concluded 9th November 2017. ...
IMG_6810

Kommunikasjon i verdensklasse!

Grensekomiteene ARKO(Arvika-Kongsvinger) og Värmland-Østfold retter fokuset på transport og kommunikasjoner over riksgrensen!. I jubileumsåret 2014 ar...
Tog[1][1]

Krever togsamarbeid i Norden !

Flere organisasjoner har de seneste ukene presset på for å til et samarbeid over grensen både om moderne jernbaner og en nordisk transportplan. Sist u...
1384694132108

Grensekomiteen besøkte Värmlandsbenken!

12. november besøkte styret i Grensekomiteen Värmlandsbenken i Riksdagen. Temaet var Oslo-Stockholm korridoren. Det ble enighet om å ta initiativ til ...

PARTNERE