express Scandinavia

Skandinaviske forbindelser

EU prosjektet TENTacle studerer sammenhengen mellom EU´s transportstrategier og regioners utvikling i Nord-Europa. Østersjøprogrammet finansierer pros...
Population border

Kart og illustrasjoner

Some relevant images
SER 11 image

Konsekvenser av en moderne jernbane

Kommmuner og aktører inviteres nå til å gi sine vurderinger av en ny bane Oslo-Stockholm. Mulighetsstudien er for det meste ferdig. Den antatte kostna...
TENT-IMAGE

TEN-T og Indre Skandinavia

TENTacle er navnet på et nytt prosjekt som Grensekomiteen har gått med i. Prosjektet fiansieres av EU´s Østersjøprogram og skal se på et uvalg regione...
WP_20140822_09_39_28_Pro[1]

Unionsleden inspirerer til nye opplevelser!

Et tjuetalls politikere og andre aktører fra Østfold og Värmland har testet Unionsleden og syklet mellom Ørje og Västra Fågelvik! I vakkert augustvær ...
IMG_6810

Kommunikasjon i verdensklasse!

Grensekomiteene ARKO(Arvika-Kongsvinger) og Värmland-Østfold retter fokuset på transport og kommunikasjoner over riksgrensen!. I jubileumsåret 2014 ar...

PARTNERE