express Scandinavia

Skandinaviske forbindelser

EU prosjektet TENTacle studerer sammenhengen mellom EU´s transportstrategier og regioners utvikling i Nord-Europa. Østersjøprogrammet finansierer prosjektet som ledes av Region Blekinge. Et av pilotprosjektene er Central Scandinavian Borderland som ser på grenseområdets utviklingsmuligheter med nye transport-tilknytninger til Europa og verden forøvrig. Vei- og jernbaneforbindelser mellom hovedstedene står sentralt. Det er opprettet en Nordisk transportgruppe som jobber opp mot Nordisk Råd. I denne gruppen inngår 10 nordiske grensekomiteer. TENTacle prosjektet har facilitert etableringen av gruppen som har hatt 2 møter så langt. Gruppens arbeid har også blitt presentert for Nordisk Råd 3. april 2017.

SER 11 image

Konsekvenser av en moderne jernbane

Kommmuner og aktører inviteres nå til å gi sine vurderinger av en ny bane Oslo-Stockholm. Mulighetsstudien er for det meste ferdig. Den antatte kostna...
Population border

Kart og illustrasjoner

Some relevant images
IMG_1166

Ny ledelse i Grensekomiteen

Thor Hals, ordfører i Askim kommune, tar over som leder av Grensekomiteen 2017-2019. Ny nestleder er Bjarne Olsson, kommunalråd i Kristinehamns kommun...
Voksenåsen

Årskonferansen 2017-Voksenåsen

22. mai kl. 15.00 begynner årskonferansen på Voksenåsen.  Fra klokken 15.00 vil det være vanlige årsmøtesaker. På årsmøteseminaret som begynner klo...

PARTNERE