Nettverk hovedakser

Scandinavian Borderland - ny rapport

Pilotprosjektet Central Scandinavian Borderland er et av fem pilotprosjekter innenfor EU prosjektet TENTacle. Det tar for seg utviklingsmuligheter for grenseregionen mellom Oslofjorden og Vänern, fra Hedmark i nord til Bohuslän i sør, og analyserer hvordan regionen blir påvirket av transportutviklingen innenfor det Nordiske Triangel og i et helhetlig Nordisk perspektiv. Rapporten beskriver muligheter for å etablere moderne jernbaner i Norden, som flytter over millioner av flyreiser og bilreiser til tog. 

Barteld-Redaktion_DB148320-1230x555

Oslo-Stockholm - tog er smartere enn fly !

Tenketanken TGB2025 har laget video om Oslo-Stockholm, med jernbane som kan kjøre strekningen på 500 km på rundt 2 timer noen-stop. Banen vil ifølge t...
IMG_5743

Prosperity and growth - Karlstad Region

Transnorden Sweden has delivered two reports about strategic development challenges for Karlstad city and the surrounding region which consits of the ...
IMG_8561

Unionsleden med Skiltplan

Statens Vegvesen godkjente i desember 2018 en skiltplan for den norske delen av Unionsleden Moss-Karlstad. Etter planen skal skiltene være oppe i løpe...
Indre Østfold

Nye Indre Østfold

Fra 2020 endres kommunestrukturen i Østfold. 5 kommuner i Indre Østfold slår seg sammen og danner Indre Østfold kommune. Rømskog slår seg sammen med A...

PARTNERE