DSC_0030

Den nye Silkeveien

8. januar 2018 ble det avholdt et seminar i Askim rådhus med rundt 40 deltakere, i regi av EU prosjektet TENTACLE. Temaet var "Bridging Scandinavia with China through the New Silk Road". På seminaret møtte lokale ordførere, andre politikere og planleggere, eksperter fra Norden og dessuten en delegasjon fra Kina. De representerte ulike kinesiske firmaer og organisajoner. Huang Xin ledet den kinesiske delegasjonen. Han er vice president i China Association for Promoting International Economic & Technical Cooperation og med i China Overseas Investment Union. 

IMG_0668

E18 til Riksgrensen åpnet!

Samferdselsminster Ketil Solvik-Olsen og Markers ordfører Kjersti Nythe Nilsen klippet snoren den 9. desember 2017 på et arrangement arrangert av Stat...
express Scandinavia

Skandinaviske forbindelser

EU prosjektet TENTacle studerer sammenhengen mellom EU´s transportstrategier og regioners utvikling i Nord-Europa. Østersjøprogrammet finansierer pros...
SER 11 image

Konsekvenser av en moderne jernbane

Kommmuner og aktører inviteres nå til å gi sine vurderinger av en ny bane Oslo-Stockholm. Mulighetsstudien er for det meste ferdig. Den antatte kostna...
Population border

Kart og illustrasjoner

Some relevant images

PARTNERE