Slide2[1]

Ny rapport om klima, transport, økonomi og tilvekst

Grensekomiteen har fått utarbeidet en rapport om sammenhengen mellom klima, transport, økonomi og tilvekst. Rapporten er utarbeidet av Per Corshammar ...
IMG_1835

Ny strategi for Skandinavia !

Per Jonsson er valgt til ny leder og en strategi i 5 punkter blir grunnlaget for utvikling av det sentrale grenseområdet i Skandinavia, med fokus på m...
_1100708PS1920

Evaluering av TENTacle

Den britiske professor emeritus Cliff Hague, kjent fra flere prosjekter som omhandler by- og region utvikling i Europa og world wide, har gjort en vur...
Nettverk hovedakser

Scandinavian Borderland - ny rapport

Pilotprosjektet Central Scandinavian Borderland er et av fem pilotprosjekter innenfor EU prosjektet TENTacle. Det tar for seg utviklingsmuligheter for...
Lysbilde15_500x375

Norden i høy hastighet

Det ble en kraftfull samling 1. oktober da rundt 50 involverte samlet seg på Kulturhuset i Oslo rundt temaet "Nordiske høyhastighetsbaner". Eksperter ...
IMG_5743

Prosperity and growth - Karlstad Region

Transnorden Sweden has delivered two reports about strategic development challenges for Karlstad city and the surrounding region which consits of the ...

PARTNERE