Evaluering av TENTacle

_1100708PS1920

Hva kom ut av prosjektet ?

Den britiske professor emeritus Cliff Hague, kjent fra flere prosjekter som omhandler by- og region utvikling i Europa og world wide, har gjort en vurdering av pilotprosjektet "Central Scandinavian Borderland" og søsterprosjektet "Vidzeme regional mobility investment plan" og oppsummert resultater og problemstillinger.  

PARTNERE