Årsmøtet 2022

Ski 12-13 Oktober

Ny leder av Grensekomiteen er Kathrine Hestø Hansen. Hun er varaordfører i Indre Østfold kommune. Avtroppende leder Per Jonsson fortsetter som nestleder i styret. Mer informasjon fra den nye ledelsen kommer etterhvert.

Årets årsmøte var lagt til Thon Hotell Ski, like ved Ski stasjon. Det var et todelt arrangement, hvor første dagen ble satt av til selve årsmøtet med nye prosjekter som er under utvikling. Dag 2 var det fokus på jernbane, og spesielt forbindelsen mellom Norge og Sverige og hele det nordiske perspektivet. Der deltok både represenatneter fra Jernbanedirektoratet, Skanska, og Alstom. Dessuten var det innledninger fra Trygve Tamburtsuen, Per Corshammar, Tom Granquist med flere.

Linker til presentasjoner og dokumenter:

Unionsrittet (Morsa sykkelklubb)

Veien til frihet uppslag.pdf (Trond Andreas Enger og Ruben Agnarsson)

PM 2. Förstudie LG Nilsson.pdf (LG Nilsson - Nytt besøkssenter i Töcksfors)

PM 1. Fortene - konseptbeskrivelse. 220117.pdf (Indre østfold kommune)

221013 - Presentasjon for grensekomiteen Värmost.pdf (Bente Bukholm - Jernbanedirektoratet - Mulighetsstudie Oslo-Stockholm)

GRENSEKOMITEEEN OKT 2022.pdf (Trygve Tamburstuen - Otteid kanalen)

Näringslivet Östfold presentation Ski.pdf (Per Corshammar - ny sporplan Ski-Halden)

Årsmøtets dokumenter her : 

PROTOKOLL

PROGRAM

AGENDA ÅRSMØTE

Signert rev.beretning for 2021 - Grensekomiteen V-Ø.pdf

GK Värmland - Østfold Handlingsplan 2022-2024.pdf

Årsregnskap Foreningen grensekomiteen 2021.pdf

GK V-Ø- JUSTERT 04-08-22, ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2021.pdf

 

PÅ NYE SPOR I GRENSELAND !

AKTUELT 12. OKTOBER:

  • UNONSRITT MOSS - KARLSTAD 2023, GRENSEN SOM ATTRAKSJON OG MULIGHET
  • HESTEN SER INGEN GRENSER, SAMARBEID OM HESTEKULTUR OG TRAVSKOLE
  • VEIEN TIL FRIHET,  GRENSELØS TRYGGHET
  • OTTEID KANAL, GRENSELØS VANNVEI

 

TEMASEMINAR 13. OKTOBER  : 

  • NYE GRENSEBANER NORGE/SVERIGE - HVA KAN GJØRES FOR Å FÅ FORTGANG PÅ MODERNE FORBINDELSER ?

Praktisk Informasjon:

PÅMELDING TIL alf@varmost.net

Programmet 12. oktober er rettet mot medlemmer i Grensekomiteen og andre inviterte. Seminaret 13. oktober er åpent for de som er interesserte i jernbanesaken. Politikere fra Stortinget og Riksdagen og våre nordiske venner er alltid hjertelig velkommen til våre seminarer. Om man ønsker å delta så er det bare å kontakte undertegnede. Grensekomiteen jobber på mandat fra Nordisk Ministerråd, så vi prøver alltid å vinkle temaer så de skal ha stor relevans for det nordiske samarbeidet.

Si fra om det ønskes hotellrom. De som allerede er påmeldt trenger ikke svare på denne eposten. Som vanlig dekker Grensekomiteen utgifter til rom for styrets medlemmer/varamedlemmer og valgkomiteen. Andre gjør opp med hotellet direkte.

Det er ingen avgifter for servering og program. Medlems-kommuner/regioner deltar med 1-2 representanter, men man kan stille med flere, om det er temaer som er relevante for nøkkelpersoner.

Med vennlig hilsen

Alf S. Johansen
Sekretariatsleder
Grensekomiteen Värmland-Østfold 

www.varmost.net

PARTNERE