WP_20140822_09_39_28_Pro[1]

Unionsleden en realitet!

Interreg Sverige/Norge har godkjent søknaden fra Grensekomiteen og Årjängs kommun. Prosjektet begynner 1. juli 2016 og skal arbeide i 33 måneder. Pros...
UL logo

Unionsleden

Prosjektbeskrivelse
Unionsleden

UNIONSLEDEN

Prosjektrapporten er nå klar. Den ble diskuteret på en workshop i Årjäng 18. september hvor representanter fra kommunene langs leden møttes. Deretter ...

PARTNERE