Video om jernbane over Oslofjorden

Slide5

Oslofjordregionen er en av Nordens sterkeste økonomiske regioner.  Norges "Øresund" er en naturlig barriere som i dag umuliggjør jernbanetrafikk. Ferge ved Moss-Horten og en bil-tunnel ved Drøbak som stenges ofte ved ulykker, er dagens tilbud.  All annen forbindelse presses gjennom Oslo, i særdeleshet togtrafikken.  En region knyttet sammen med broer/tunneler og moderne baner vil kunne vokse seg større og sterkere uten trafikkinfarkt. I 2040-2050 vil regionen kunne være på rundt 3 mill. innbyggere, inklusive store deler av Värmland, Dalsland og Bohuslän. 

Gøteborg vil i et scenario for 2028 ligge en times togreise fra Oslo S. Byene imellom(også på vestsiden av fjorden) vil kunne utvikle seg med gode forbindelser til Nordens tredje og fjerde største byer. Videoen peker på muligheter og at handling nå er nødvendig for å skape en akseptabel situasjon i nær framtid:

Oslofjorden og regionutvikling. En video fra TENTacle prosjektet.

 

PARTNERE