Veien til Frihet

Flukt

Forstudierapport publisert

Forstudien “Veien til Frihet” foreslår at det etableres et hovedprosjekt for formidling av kunnskap om flyktninger og fluktrutene 1940-1945 over den Norsk/Svenske grensen, med fokus på Østfold-Värmland/Dalsland. Prosjektet kan også gis et fokus på fredsarbeid i vår tid, og på flyktningers situasjon i dagens Europa. 

Marker kommune, Årjängs kommun og Grensekomiteen har samarbeidet om forstudien, som har vært delvis finansiert av Interreg Sverige/Norge. Dessuten har flere andre medvirket. Blant annet Visit Värmland, Visit Indre Østfold, Värmlands Museum.

På norsk side har Indre Østfold kommune en stor satsning på å etablere et kunnskapssenter med utgangspunkt i fortene på Høytorp ved Mysen, og Trøgstad Fort ved Skjønnhaug. På svensk side diskuterer man muligheten for å etablere et nytt kunnskapssenter i Töcksfors, og en egen rapport er tatt fram om dette.

Prosjektledere har vært Trond Andreas Enger fra Norge og Ruben Agnarsson fra Sverige.

Rapportene finnes her:

Veien til frihet uppslag.pdf

PM 1. Fortene - konseptbeskrivelse. 220117.pdf

PM 2. Förstudie LG Nilsson.pdf

 

 

 

PARTNERE