Unionsrittet kommer !

IMG_6019

Morsa Sykkelklubb med store ambisjoner

Morsa Sykkelklubb har i samarbeid med Grensekomiteen, utviklet et initiativ for et 2 dagers sykkelritt over riksgrensen, 350 km. Starten går ved Konvensjonsgården i Moss, og mållinjen er på Stora Torget i Karlstad. Rammen rundt rittet er et levende kulturlandskap og en historie som binder sammen broderfolket i Norge og Sverige.

PARTNERE