Unionsleden innviet 1. juli

null

Unionsleden ble innviet ved en seremoni ved Riksgrensen 1. juli. Politiske og administrative representanter fra de berørte kommuner var tilstede. Det samme var Trafikverket og andre aktører. Nedenfor presenteres bilder og link til video fra arrangementet.

IMG_7204.HEICIMG_7204.HEICIMG_7206.HEICLars Branders video 1. juli 2023: https://www.youtube.com/watch?v=7TU-rYYTQZ0

 

PARTNERE