Kommunikasjon i verdensklasse!

IMG_6810

Grensekomiteene ARKO(Arvika-Kongsvinger) og Värmland-Østfold retter fokuset på transport og kommunikasjoner over riksgrensen!. I jubileumsåret 2014 arrangerer de seminar i Stortinget med inviterte deltakere fra Riksdagen, Stortinget, Nordisk Råd, aktuelle regioner og kommuner med flere. Målsettingen er å belyse muligheter og pågående prosesser for å styrke det nordiske samarbeidet om transport og spesielt fokus på samarbeidet om aksen Oslo-Stockholm gjennom Indre Skandinavia.

 

Påmelding er avsluttet !

Grensekomiteene ARKO(Arvika-Kongsvinger) og Värmland-Østfold retter fokuset på transport og kommunikasjoner over riksgrensen!. I jubileumsåret 2014 arrangerer de seminar i Stortinget med inviterte deltakere fra Riksdagen, Stortinget, Nordisk Råd, aktuelle regioner og kommuner med flere. Målsettingen er å belyse muligheter og pågående prosesser for å styrke det nordiske samarbeidet om transport og spesielt fokus på samarbeidet om aksen Oslo-Stockholm gjennom Indre Skandinavia.

Deltakerne er inviterte fra politisk, administrativt og faglige miljøer i Norden. Grensekomiteens kontaktperson på Stortinget er Stortingsrepresentant Line Henriette Hjemdal.
Eventuelle spørsmål kan rettes til sekretariatsleder Alf S. Johansen på telefon +4791337013 eller på epost: alf@indreregion.no

Program:
Kommunikasjon i verdensklasse - program 27.01.2014.pdf

Innledere er både fra faglig og politisk side. Vi får høre synspunkter fra Stortinget, Riksdagen og fra Nordisk Råd. Og representanter fra kommuner, regioner med flere får mulighet til å fremme synspunkter. Det norske Samferdselsdepartementet er invitert til å bidra på seminaret. Initiativtakerne har lenge ivret for at det utarbeides en nordisk transportplan eller lignenede som kan danne et strategisk rammeverk for utvikling av infrastruktur i Norden. Per i dag er det EU gjennom sitt Ten-T program som setter dagsorden. Der ble  strekningen Oslo-Stockholm tatt ut som prioritert akse ved siste revisjon. Om dette er et bevisst ønske fra Nordisk hold eller ikke, kan være interssant å få belyst. 

Forsker Morten Ørbeck fra Østlandsforskning har vært involvert i forskningsprosjektet GRESS sammen med Karlstads Universitet hvor man har analysert den regionale utviklingen i Indre Skandinavia og utfordringer som grenseregionene står overfor. Han vil innlede om «Utviklingstrekk for aksen Oslo-Stockholm og muligheter for regionforstørring over grensen.»

Oscar Fröidh forsker ved Kungliga Tekniska Högskolans Järnvägsgrupp og er velkjent  for prosjektet Gröna Tåget. Han skal innlede om “Jernbaner med høy hastighet i Norden, fra visjon till fremtid”. Han og KTH har også vært tett på den norske høyhastighetsutredningen (Stillesbyutvalget).

Jørg Westermann er utreder og daglig leder i Norsk Bane AS som arbeider med utredning av jernbaner i Norden. Norsk Bane er et selskap som eies av blant annet en rekke norske kommuner og fylkeskommuner og har også medvirket på flere jernbanekonferanser i Norge. Norsk Bane har gjennomført utredningsprosjekter for ulike strekninger i Norge i samarbeid med Deutsche Bahn, Vectura med flere. De har iverksatt et utredningsprosjekt for et flerbruks høyhastighetskonsept Oslo-Stockholm hvor man nå er inne i fase 2 som strekker seg fra Oslo til riksgrensen langs 3 aktuelle korridorer og videre helt til Stockholm langs aktuelle korridorer. Grensekomiteene og Osloregionen samarbeider med Norsk Bane om dette prosjektet. På svensk side er det E 18 gruppen og kommunene langs de aktuelle traseene som er samarbeidspartnere. Også Mälardalsrådet hvor Stockholm er med har signalisert positiv interesse for prosjektet.

 

PARTNERE