Hest uten grenser

IMG_5823

Grensekomiteen med i nye prosjekter

Ny travskole på Momarken i samarbeid med Årjängstravet, er en av flere satsninger som Grensekomiteen er med på i årene framover.  Nytt kunnskapssenter for læring om flyktninger, krig og fred i Europa, med vekt på grenseledene som ble benyttet i krigsårene 1940-1945, er et annet initiativ. 

Svinesundskomiteen kom på besøk

Under grensekomiteens styremøte på Momarken travbane 19. august, fikk man besøk fra Svinesundskomiteen ved styreleder Linda Engsmyr og daglig leder Cecilia Nilsson. De berettet om de ulike prosjekter som Svinesundskomiteen arbeider med og fikk også mulighet til å bli bedre kjent med Indre Østfold regionen og samarbeidet med Värmland og Dalsland. 

“Hesten setter ingen grenser”

Travsjef Johanna Karlin på Årjängstravet og daglig leder Sven Olav Weberg på Momarken Travbane er primus motorer i prosjektet som nå forberedes.

Et av de nye prosjektene som Grensekomiteen er involvert i, er samarbeid om travutdanning og hestesporten generelt. Grenseregionen har et betydelig hestemiljø i nordisk sammenheng og den tilfører regionen mye. Hestesport er kultur, folkehelse, inkludering og sosiale møteplasser. Det er kunnskap om avl, for, oppdrett, ridning og trav. Med andre ord mye mer enn gambling og spill. Travbanene er også arenaer for konferanser, møter og matkultur.

Styret har gitt en uttalelse om prosjektet hvor det heter følgende:

"Nordmarkens Travselskap og Momarken Travbane AS ønsker å utvikle en travskole over grensen. Denne skolen finnes allerede ved travbanen i Årjäng, og man ønsker nå å dra i gang et samarbeid med Momarken travbane, for å få til en bredere satsning på opplæring av unge og voksne som ønsker å øke sin kompetanse om hest og travsport, i hele grenseregionen.

Hesten er en kulturbærer og har stor betydning for identitet, kulturlandskap, folkehelse og miljø, og gir også betydelige økonomiske ringvirkninger. Hesten er mer enn travsport. Den er også et fagområde og en yrkesvei. Avl, oppdrett, for, pass og sport krever at verdikjeder kobles sammen og at kunnskapen tas vare på og utvikles. Travsport og hestemiljø gir sosiale møteplasser, som er viktig for stedsutvikling og for å beholde en attraktiv og levende landsbygd.

Initiativet «Hesten setter ingen grenser» er forankret i hestesport-miljøene i Sverige og Norge, som ser positivt på at det arbeides med et slikt samarbeid over grensen. Prosjektet tar sikte på undervisning, utveksling, heste-camper og arrangementer hvor svenske og norske deltakere møtes og lærer sammen, av de beste eksperter på området.

Grensekomiteen Värmland-Østfold ser positivt på initiativet, og vil gjerne bidra til at prosjektet blir realisert, og håper at Interreg Sverige-Norge og andre aktuelle aktører også kan bidra."

“Veien til Frihet”

Et annet spennende prosjekt handler om veien til frihet, en drøm for mange som legger ut på flukt fra krig og ufred. Grenseregionen har en unik historie å fortelle fra andre verdenskrig og spesielt om de mange jødene og andre forfulgte som la på flukt over grensen ti Sverige. Historien handler om norske grenseloser, medhjelpere og de som tok imot på svensk side av grensen. Det handler om lokalsamfunn, om en farlig flukt og om gleder og tragedier.  En slik tragedie utfoldet seg ved Skrikerudtjern i Trøgstad hvor ekteparet Feldmann ble ranet og drept i 1942.

Prosjektlederne Trond Andreas Enger og Ruben Agnarsson har gjort en forstudie med støtte fra Interreg Sverige-Norge og i regi av Marker og Årjäng kommuner. Grensekomiteen har vært tilrettelegger for arbeidet, og pådriver for å få arbeidet realisert. Grensekomiteen har også bestilt en egen studie fra LG Nilsson som viser muligheten for å få etablert et kunnskapssenter i Töcksfors, hvor blant annet krigshistorien inngår. 

Indre Østfold kommune har på eget initiativ etablert et prosjekt med sikte på å ruste opp fortene Høytorp og Trøgstad til å fortelle sin del av historien. Sistnevnte fort vil også bli klargjort for å bli utgangspunktet for skoleklasser som legger ut på ledvandring over til Sverige.  Dette vil bli et alternativ til Hvite Busser, hvor man har reist til Polen for å lære om Holocaust.

Grensekomiteen har også andre prosjekter som er under utvikling, og vi nevner kort Otteid kanal, Unionsleden 2.0, med videre.

 

 

PARTNERE