Aktuelle linker til media og andre sider

Her er noen linker til sider som er relevante for Grensekomiteens arbeid. Synspunkter i artiklene står for forfatternes egen regning.

Börja Bygga !
Dagens Infrastruktur. Intervju med Lauvås og Johansen, oktober 2019

Nordic Future Transport Summit, ELMIA 2019
Grensekomiteen presenterte sine synspunkter, oktober 2019

En Jernbane for framtiden
Besteforeldrenes Klimaaksjon. Intervju med Alf S. Johansen, oktober 2019

 

PARTNERE