Fokus på nordisk samarbeid om transport

Stein E

Nordisk Råd inviterte til transport summit på ELMIA

"God infrastruktur for gods- og persontransport er et hett tema i hele Norden, men det er få lys i tunnelen for det nordiske jernbanesystemet som gjennomgående preges av mangel på vedlikehold og nye investeringer. Det kom tydelig fram under den årlige transportkonferansen Elmia Nordic Future Transport Summit i Jönköping". Dette rapporteres fra Nordisk Råd.

Nordisk Råd skriver videre i sin dekning av konferansen: "Nordisk råd har også krevd å få møte fagministrene flere ganger siden 2016. Så langt har det ikke kommet i stand et slikt møte.  Det får transportrapportør i Nordisk råds utvalg for vekst og utvikling Stein-Erik Lauvås til å reagere.

- Det virker som det ikke finnes noen reel vilje til å tenke strategi og planlegge sammen om transportinfrastruktur i Norden. Hvert land er opptatt med sine egne store prosjekter. Kanskje har de glemt hva som står i Helsingfors avtalen om nettopp transport, sukker Lauvås."

Hele artikkelen fra Nordisk Råd kan leses her: https://www.norden.org/no/news/det-star-pa-viljen

Grensekomiteens sekretariatsleder Alf S. Johansen var invitert til å presentere synspunkter og initiativ som de 12 nordiske grensekomiteene har jobbet med. Han presenterte også den 5 punkts-strategien som prosjektet TENTacle utredet og som Grensekomiteens årsmøte 2019 har vedtatt. I korte trekk består den av følgende:

1) Få transportkorridoren Oslo-Stockholm tilbake på det høyest prioriterte TEN-T kartet
2) Utvikle mer helthetlig og fullverdige veisystemer rundt Oslo og mellom Oslo og Stockholm
3) Styrke kapasitet og stabilitet på dagens jernbanesystemer og etablere missing links over grensen mellom Norge og Sverige
4) Etablere høyhastighets jernbaner mellom de nordiske hovedsteder, som en begynnelse på et nordisk høyhastighetsnett
5) Utvikle attraktive tettsteder for bosetting og näringsliv i de nordiske grenseregionene

Grensekomiteens presentasjon og andre presentasjoner kan leses på følgende link: https://www.elmia.se/nordicfuturetransportsummit/presentationer-2019/

 

PARTNERE