Norsk Bane utreder Oslo-Stockholm

ICE

Norsk Bane utreder høyhastighetsbane for Oslo-Stockholm. Fase 1 ble utført av Deutsche Bahn International på oppdrag av Norsk Bane AS. Raporten finnes både på tysk original og i oversettelse til norsk. Fase 2 utredes av Norsk Bane selv. Prosjektet som er støttet av Grensekomiteen Värmland-Østfold, Osloregionen, kommuner i regionene Østfold, Värmland, Ørebro og Västmannland har gjennomført detaljerte utredninger av strekning og stasjoner. 

PARTNERE