Oslo-Stockholm - tog er smartere enn fly !

Barteld-Redaktion_DB148320-1230x555

Tenk Grønn Bane 2025 - video

Tenketanken TGB2025 har laget video om Oslo-Stockholm, med jernbane som kan kjøre strekningen på 500 km på rundt 2 timer noen-stop. Banen vil ifølge tankesmien spare energi, spare utslipp av CO2e og være konkurransedyktig med fly og bil for pendlere og langdistansetrafikken. Banen vil inngå i et europeisk og globalt jernbanenett, HSR.

PARTNERE