Unionsleden med Skiltplan

IMG_8561

Sykkelled Moss-Karlstad skal skiltes

Statens Vegvesen godkjente i desember 2018 en skiltplan for den norske delen av Unionsleden Moss-Karlstad. Etter planen skal skiltene være oppe i løpet av sommeren 2019. Statens Vegvesen vil ta seg av ettersyn av skiltene og i samarbeid med kommunene vil man snart ha en sammenhengende skiltet infrastruktur på plass. Ruten er rundt 100 kilometer fra Konvensjonsgården ved Møllefossen i Moss via Kirkebygden i Våler, til Spydeberg med den historiske prestegården(bildet) til Askim, Mysen, Ørje og Riksgrensen. Passeringen over Riksgrensen skjer ved tollstasjonen. Derfra kan man sykle videre til Töcksfors og Dalsland før ferden går inn mot Karlstad.

Unionsleden innvies (om alt går etter planen) Fredag 13. september 2019 !

NB! Det kan komme mindre endringer i ledens dragning. Så alle kart som er presentert er ikke nødvendigvis det som blir sluttresultatet. 

Skiltplan:

Unionsleden-Norge_v1.pdf

Kart:

Unionsleden_Norge_20181023.pdf

Statens Vegvesens godkjennelsesbrev vedrørende skiltplanen:

18_262665-3Unionsleden, sykkelrute mellom Karlstad og Moss. Godkjent bruk av Vegvisningsskilt for sykkelruter på strekningen fra Riksgrensen (Ørje) til Moss.pdf

Presentasjon av prosjektet og skilting:

UL info + skiltplan.pdf

PARTNERE