Tüv-Süd med 2 rapporter om HSR

Slide2

Oslo-Stockholm på under 2 timer

Tüv-Süd har levert en ny rapport om høyhastighets jernbaner til EU prosjektet TENTacle. Den svenske jernbaneksperten Per Corshammar har utarbeidet rapporten og har analysert mulighetene, kostnadene og gevinstene med å bygge en moderne HSR bane fra Oslo både til Stockholm og København. Rapporten konkluderer på at det er et stort markedsgrunnlag for slike baner langs begge korridorer og at det gir store synergieffekter å bygge en bane sør for Oslo, hvor man også krysser fjorden og dermed får med seg markedet i hele Osloregionen, Sørlandet og Vestlandet. En egen rapport om HSR Oslofjorden er også produsert.

Slide1.jpeg

Illustrasjonen nedenfor gir en oversikt over Tüv-Süd forslaget, som kombinerer en bane til Stockholm/København med en Oslofjord-ringbane. (Fra Rapporten "Oslofjorden rundt").

Slide3.jpeg

En ny rapport fra det tyske konsulentfirmaet Tüv-Süd viser stor lønnsomhet i å bygge høyhastighetsbaner mellom Oslo og Stockholm og Oslo og København. Rapporten bekrefter andre utredninger som også viser at det er først når banen muliggjør reisetider på 2:00 timer mellom hovedstedene at den blir lønnsom. Med mange tog i timen fanger man opp et stort marked, ettersom togene stopper på forskjellige steder på de ulike avgangene. Dermed finansierer banen seg selv og kan bygges ut raskt, i prinsippet før 2030.

I følge Tüv-Süd kan reisetiden Oslo-Gøteborg bli på 1:00 time og 2:30 t til København sentrum (2:15 t til Kastrup). Fra Oslo til Stockholm på 2:00 t. (0:45 Oslo-Karlstad). Investeringene koster henholdsvis rundt 135 milliarder NOK Oslo-Stockholm (høyhastighetsbane Ski-Mysen-Arlanda) og rundt 150 milliarder NOK Oslo-København (Mysen-Malmø). Forslaget går dessuten ut på at det etableres en jernbane Drammen-Sætre/Drøbak-Askim. Dette vil øke kostnaden med rundt 30 milliarder NOK. En avgrening med bane til Strømstad vil ligge på rundt 5 mrd. NOK. Andre tillegg er sørsiden av Mälaren via Eskilstuna og Södertälje.  Alle slike tillegg til hovedstrukturen vil øke markedsopptaket og dermed lønnsomheten og muliggjør kortere amortiseringstid. Nettokostnaden blir altså lavere ved å bygge mer baner i områder med stort kundegrunnlag(!)

Det vil også investeres i stasjonsutvikling, boliger, næringsarealer, parkering og serviceanlegg. Det gir også kommunene som får stasjoner et enormt løft. Tilsammen vil de to banene kunne frakte 20 millioner passasjerer per år og spare energi på rundt 4 Altakraftverk målt mot bil og fly. Utslippskuttet blir på rundt 1 mill. tonn CO2e.

Høyhastighetsbanene blir sømløst tilpasset de eksisterende baner og samme tog kan kjøre på Intercitybaner og høyhastighetsbaner. Rapporten angir at dette vil skape en helt ny hverdag for næringslivet, pendlere og fritidsreisende. Dessuten er den samfunnsøkonomiske nytten formidabel. Oslofjordregionen med høyhastighetsbaner er i dag på 2,5 millioner personer innenfor en times reise fra Oslo S. I 2040 på 3 millioner. Det krever to jernbaneforbindelser over Oslofjorden om det skal bli optimalt, ved Moss og Drøbak.

Prosjektet TENTacle inngår i EUs strategi-arbeid for Norden og Østersjøregionen. Prosjektet som ledes av region Blekinge i Sverige har 2 norske partnere, Innovation Circle Network og Grensekomiteen Värmland-Østfold. Svensk partner er også Transnorden Sverige fra Värmland. 

Hele rapporten kan leses her : 

PARTNERE