UNIONSLEDEN

Unionsleden

Les rapporten!

Prosjektrapporten er nå klar. Den ble diskuteret på en workshop i Årjäng 18. september hvor representanter fra kommunene langs leden møttes. Deretter ble den behandlet og godkjent i Grensekomiteen styremøte 29. september. Så man er nå inne i sluttprosessen av forprosjektet hvor de berørte kommunene og regionene  blir invitert til å være med på et hovedprosjekt i 2015.

PARTNERE