Styremøte i Borgvik

WP_000812_1000x750_750x1000

Grensekomiteens styre hadde møte 30. september i Borgvik, det gamle ibruksmiljøet som er svært godt bevart, og som i dag ligger som en idyll mellom Värmeln og Borgviksjøen/Vänern. Borgvik ligger i Grums kommun. Jernbruket startet så tidlig som på 1600-tallet og man leverte jern til Eiffeltårnet som ble oppført på verdensutstillingen i 1889. Borgvik Herrgård er fremdeles intakt og Kungskvarnen drives som et kurssenter med overnatting og restaurant.

bilde.JPG

Foto: Erik Unaas. 
​Fra venstre: Liv Leirstein, Thor Hals, Alf S. Johansen, Katarina Johannesson, Birgit Sturesson, Kjersti Nythe Nilsen, Gunilla Andersson.

Styret fikk en orientering om Grums kommun ved kommunsjefen Annika Lomarker og kommunalråd Torbjørn Bod. Etter styremøtet fikk man en omvisning i Borgvik inkludert besøk in den vakre Borgvik kirken fra 1716-1718 med et unikt tretak med et imponerende takmaleri uført av Gøteborgsmaleren Michael Carowsky.

På styremøtet ble Kjersti Nythe Nilsen valgt til ny styreleder av Grensekomiteen etter at hun nylig overtok ordførervervet i Marker kommune etter tidligere leder Stein Erik Lauvås.

bilde 2

PARTNERE