IMG_0668

E18 til Riksgrensen åpnet!

Samferdselsminster Ketil Solvik-Olsen og Markers ordfører Kjersti Nythe Nilsen klippet snoren den 9. desember 2017 på et arrangement arrangert av Statens Vegvesen i samarbeid med Marker kommune. Grensekomiteen var medarrangør for en sammenkomst på Båtkafeen etter åpningen. Der ble blant annet vandrepokalen(en sjampagneflaske) fra etableringen av Østfoldpakka åpnet av alle ordførerne som har vært berørt av E18 utbyggingen. Kjell Eriksson som var med å satte snøballen i prosess ved etablering av Grensekomiteen benyttet anledningen til å gratulere Markers ordfører med dagen og slutten på E18 utbyggingen gjennom Østfold.

express Scandinavia

Skandinaviske forbindelser

EU prosjektet TENTacle studerer sammenhengen mellom EU´s transportstrategier og regioners utvikling i Nord-Europa. Østersjøprogrammet finansierer pros...
SER 11 image

Konsekvenser av en moderne jernbane

Kommmuner og aktører inviteres nå til å gi sine vurderinger av en ny bane Oslo-Stockholm. Mulighetsstudien er for det meste ferdig. Den antatte kostna...
Population border

Kart og illustrasjoner

Some relevant images
IMG_1166

Ny ledelse i Grensekomiteen

Thor Hals, ordfører i Askim kommune, tar over som leder av Grensekomiteen 2017-2019. Ny nestleder er Bjarne Olsson, kommunalråd i Kristinehamns kommun...

PARTNERE