Slide5

Video om jernbane over Oslofjorden

Oslofjordregionen er en av Nordens sterkeste økonomiske regioner.  Norges "Øresund" er en naturlig barriere som i dag umuliggjør jernbanetrafikk. Ferge ved Moss-Horten og en bil-tunnel ved Drøbak som stenges ofte ved ulykker, er dagens tilbud.  All annen forbindelse presses gjennom Oslo, i særdeleshet togtrafikken.  En region knyttet sammen med broer/tunneler og moderne baner vil kunne vokse seg større og sterkere uten trafikkinfarkt. I 2040-2050 vil regionen kunne være på rundt 3 mill. innbyggere, inklusive store deler av Värmland, Dalsland og Bohuslän. 

Bullet-Train-India-Japan-G1

Moderne jernbaner i Norden

I samarbeid med EU´s Tentacle prosjekt og Nordregio arrangeres det seminar i Oslo 1. oktober. Temaet er  "Nordiske høyhastighetsbaner, regional vekst ...
Slide2

Tüv-Süd med ny rapport om HSR

Tüv-Süd har levert en ny rapport om høyhastighets jernbaner til EU prosjektet TENTacle. Den svenske jernbaneksperten Per Corshammar har utarbeidet rap...
DSC_0030

Den nye Silkeveien

8. januar 2018 ble det avholdt et seminar i Askim rådhus med rundt 40 deltakere, i regi av EU prosjektet TENTACLE. Temaet var "Bridging Scandinavia wi...
IMG_0668

E18 til Riksgrensen åpnet!

Samferdselsminster Ketil Solvik-Olsen og Markers ordfører Kjersti Nythe Nilsen klippet snoren den 9. desember 2017 på et arrangement arrangert av Stat...

PARTNERE